AIDAS-model

1
The AIDA Model
The AIDA Model

Het AIDAS-model is een marketingmodel, waarbij vijf essentiële stappen die in een reclame-uiting aan bod moeten komen beschreven wordt. AIDAS is een afkorting dat gevormd wordt door de Engelse woorden Attention, Interest, Desire, Action en Satisfaction.

In de begin jaren van het model bestond het uit vier essentiële stappen (AIDA), waarna in de jaren 90, de stap Satisfaction is toegevoegd. Dit model is nog steeds aan verandering onderhevig, maar de basis veranderd niet.

AIDAS is een stapsgewijs model, waarbij de afzonderlijke stappen in volgorde moeten worden doorlopen. Het is in het oorspronkelijke model niet mogelijk om zonder attentie een uiteindelijke voorkeur of actie te bewerkstelligen. Het model schrijft echter niet voor of de stappen in één of meerdere reclame-uitingen moeten worden doorlopen. Het AIDA-model is daarmee geschikt voor zowel individuele uitingen, als reclamecampagnes.

A (Attention) (Aandacht)
Ten eerste moet de attentie of aandacht (Engels: Attention) van de potentiële klant worden getrokken. Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Engels: awareness) benoemd. Het doel van de communicatie is de aandacht van de consument te krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden door een qua typografie of kleur opvallende reclame-uiting.

I (Interest) (Interesse)
Belangstelling of interesse (Engels: Interest) is de tweede stap in het model. Het doel is om de consument te wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. De consument moet geïnteresseerd raken. Een mogelijkheid hiertoe is het doen van een belofte (kwaliteitsgarantie) of een aantrekkelijk aanbod.

D (Desire) (Verlangen )
Drang, verlangen of voorkeur is de derde stap (Engels: Desire). In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product. Vaak zal de reclame-uiting erop gericht zijn de consument ervan te overtuigen dat het product of merk waardevol is.

A (Action) (Actie)
Actie (Engels: Action) is derde stap van het AIDAS-model. Het doel van deze fase is de consument te bewegen het product te kopen. De consument moet de gelegenheid hebben om actie te ondernemen om het product te bemachtigen. Een mogelijke invulling van een reclame-uiting in deze fase is door de consument te informeren waar het product te verkrijgen is

S (Satisfaction) ( Tevredenheid)
Tevredenheid is de laatste fase van het AIDAS-model. In deze stap wordt er nazorg gepleegd richting de consument. De consument is tevreden over de aankoop en wil mogelijk vervolg aankopen doen. Een mogelijk invulling is een enquête te houden onder de gebruikers en/of ondersteuning te geven.

Previous articleWaarom ik een linkruil heb geweigerd, tenslotte is er een win/win situatie?
Next articleIk wil Youtube filmpjes laten zien op een WordPress website, hoe doe ik dat?

1 COMMENT

Comments are closed.