Belastingdienst

Internetondernemers

De Belastingdienst scant regelmatig het internet om zicht te krijgen op (nieuwe) ondernemersactiviteiten. Daarbij kijken we of en hoe een ondernemer bij ons geregistreerd staat en op welke manier hij aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Deze pagina is in samenwerking met de Consumentenautoriteit tot stand is gekomen. U vindt hier informatie over uw fiscale- en administratieve verplichtingen èn informatie over belangrijke eisen waar uw website aan moet voldoen.

Administratie

De administratie is een belangrijk onderdeel van uw onderneming. Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt en houdt u overzicht. Welke documenten en bestanden zijn belangrijk? Hoe kunt u die het beste bewaren? En waaraan moet een elektronische factuur voldoen?

Wat hoort er allemaal bij uw administratie?
Lees voor
Alle gegevens over uw onderneming die u vastlegt op papier of in elektronische vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
tussentijds gemaakte controleberekeningen
ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
bankafschriften
contracten, overeenkomsten en andere afspraken
agenda’s en afsprakenboeken
correspondentie
software en databestanden
Veel van de gegevens, die nodig zijn voor het voeren van een bedrijf, worden allereerst elektronisch vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen om de bestanden van de financiële administratie. Denk bijvoorbeeld ook aan de zakelijke agenda die u bijhoudt met uw mobiele telefoon of Persoonlijke Digitale Assistent (PDA). Of aan de verkoopgegevens die u registreert met een afrekensysteem, een eenvoudige kassa of Point of Sale systeem.

Veel afrekensystemen voldoen niet aan onze eisen. Laat u daarom bij de aanschaf van een afrekensysteem goed adviseren. Lees de brochure ‘Uw bedrijf en het afrekensysteem’ voor meer informatie. U kunt deze brochure downloaden. Steeds meer administratie, maar ook delen van het bedrijfsproces (zoals verkoop via een webwinkel) gaat via internet. Ook deze gegevens behoren bij uw administratie!

Ook als u gegevens, direct of later, op papier afdrukt moet u de gegevens elektronisch blijven bewaren.

U kunt uw administratie inrichten en bijhouden op een manier die past bij uw onderneming. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat uw administratie de basis is voor uw aangiften. Als uw administratie niet volledig is en niet binnen een redelijke termijn te controleren is of als u uw administratie niet lang genoeg bewaart, dan kan dat vervelende gevolgen hebben. Wij kunnen dan uw omzet en winst vaststellen en de belasting berekenen. Het bedrijfsproces moet volledig en redelijk gedetailleerd worden vastgelegd. Als u de gegevens elektronisch vastlegt, dan moet u deze ook elektronisch bewaren. En wel voor de geldende bewaartermijn van 7 jaar. U mag de gegevens alleen op papier bewaren als u een zeer kleine administratie hebt die binnen een redelijke termijn is te controleren.

Bron belatingdienst.nl

Meer informatie
http://www.consumentenautoriteit.nl/ondernemers/