Is het miljonairsmodel.nl een piramidespel?

0

Voordat ik deze vraag kan beantwoorden, zal ik de defintie moeten geven wat een piramide spel inhoud:

Een piramidespel is een ‘spel’ waarbij deelnemers een inleg doen en tevens proberen anderen over te halen om mee te doen, waarna de inleg van de nieuwkomers als prijzengeld uitbetaald wordt aan bestaande deelnemers. Uitbetalingen zijn afhankelijk van het aantal (door de deelnemer) geworven nieuwkomers. Aan het ontvangen van dit prijzengeld ligt geen andere activiteit ten grondslag dan het werven van nieuwe deelnemers. Varianten zijn ponzifraude en matrices. Piramidespelen zijn in veel landen illegaal en ook in Nederland illegaal.

Je moet voor deelname aan het miljonairsmodel een inleg betalen en vervolgens lidmaatschapgeld. De beloning is dat je lessen krijgt in zgn “geheime marketing technieken” om je product, zoals een cursus, e-book of dienst te verkopen. Als je andere een ander lid maakt krijg je commissie en als ze lid blijven van miljonairsmodel een maandelijkse commissie.

Mensen worden overgehaald, door online seminar of via nieuwsbrieven.

Het miljonairsmodel heeft volgens mij kenmerken van een MLM product en piramidespel. Want je moet anderen proberen over halen, lid te worden. Alles gaat in een sfeer van geheimzinnigheid, je krijgt een beetje informatie en je moet je emailadres geven, vervolgens zit je in het systeem, je krijgt regelmatig een email waarin ze je uitnodigen voor een activiteit.

Uit een uitspraak van de hogeraad van 2005 (http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=AR8424) inzake piramidespellen.

Naast het piramidespel zoals hierboven uiteengezet, bestaan er verkoopmethoden die in bepaalde opzichten gelijkenis vertonen met piramidespelen. Deze verkoopmethoden zijn bekend onder de naam “multilevelmarketing” of “netwerkmarketing”. Deze verkoopmethoden of vorm van marketing vallen niet onder de definitie van het begrip piramidespel en zijn derhalve niet verboden onder het regime van de Wet op de kansspelen. Bij deze vorm van marketing verwerft de koper van een product het recht om zelf ook bepaalde producten te verkopen waarmee hij een bonus, een provisie of een percentage van de omzet kan verwerven. Hetzelfde geldt voor de opvolgende kopers. Qua structuur vertoont multilevel marketing gelijkenis met een piramidespel.

Definitie Multi-level marketing (MLM)

Multi-level marketing (MLM), ook wel bekend als netwerkmarketing, relatiemarketing of teammarketing is een zakenmodel waarbij diensten of producten verkocht worden door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs, die ook wel (verkoop)consultants genoemd worden. Vaak gaat de gelaagde structuur gepaard met vooraf gestelde niveaus of levels, met vooraf gestelde kwantumkortingen. Het niveau wordt bepaald door de grootte van de gerealiseerde omzet. De omzet van een individuele vertegenwoordiger kan groeien door meer te verkopen aan eindgebruikers, of door meer wederverkopers aan zich te binden. Doordat deze wederverkopers op hun beurt ook weer wederverkopers aan zich kunnen binden ontstaat een gelaagd netwerk. Deze netwerksystemen kunnen in meerdere vormen worden toegepast door een fabrikant of leverancier. Zo zijn er unilevel-, binaire, single-level- en matrixsystemen.

Beloning

De distributeurs of consultants betalen bij de meeste moederbedrijven inschrijfgeld, vaak in de vorm van de aankoop van een beginnerspakket, een hoeveelheid producten voor eigen gebruik. Jaarlijks wordt er meestal nog een verlengingsbijdrage betaald, waardoor inactieve deelnemers administratief uit het netwerk kunnen worden verwijderd. Verder kopen de distributeurs voor eigen rekening promotiemateriaal zoals folders, demonstratiemateriaal, advertentiemiddelen. Cursussen die verzorgd worden door de moederbedrijven zijn meestal kosteloos. Bij de door de deelnemers onderling georganiseerde cursussen en motivatiebijeenkomsten wordt meestal een bijdrage betaald voor de onkosten zoals zaalhuur. Daarnaast worden door deelnemers uit hogere niveaus ook vaak motiverende boeken, cassettebanden en CD’s verkocht. De verplichte afname bij deze zogenaamde tools business wordt als oneerlijk beschouwd.

Beloning vindt plaats op provisiebasis of door middel van bonussen bij verkoop. Doordat verkoop aan eindgebruikers of kleinere wederverkopers voor een hoger bedrag geschiedt dan de eigen inkoopprijs, kan de distributeur een marge realiseren. Soms worden distributeurs ook direct beloond voor werving van nieuwe distributeurs, maar doorgaans zal er slechts beloning volgen doordat de nieuwe distributeur meer verkoop genereert.

Aan de beginnende distributeurs worden gouden bergen voorgespiegeld, het leger van onderliggende distributeurs-lagen doet in principe al het verkoopwerk, verdient zelf praktisch niets, en een groot percentage distributeurs scheidt er in de loop van de tijd mee uit om te worden vervangen door nieuwe distributeurs.

Conclusie

Ik vind het miljonairsmodel kenmerken hebben van MLM en van een piramide spel. Echter ik ben geen rechter die dit onafhankelijk en kan vaststelling. Er wordt aan de deelnemers gouden bergen beloofd, zoals:

“Hier leren normale mensen abnormaal veel geld verdienen via het Internet. Het maakt niet uit wat je kennisniveau is, je achtergrond of ervaring, iedereen kan een miljonairs lifestyle creëren met het MiljonairsModel”

en

“Verdien MINIMAAL €274 Per Dag (Dat Is €8.820 Per Maand!) Vanuit Huis, Via Het Internet mbv Het MiljonairsModel…”

€8.820 is een gouden berg……….

Kan die €8820 verdiensten worden gegarandeerd, ik kan hier niets van opmaken uit de algemene voorwaarden, waarin een aantal zaken moeten zijn beschreven.

Ik heb hier geen goed gevoel over, want ik geloof niet in mooie beloftes en gouden bergen. Ik vermoed dat het een piramide spel is. Mijn vermoeden wordt versterkt doordat er een aantal journalisten zijn dit fenomeen onderzoeken.

N.a.v een ingezonden vraag. http://verdiengeldopinternet.nl/vragen-over-geld-verdienen/

Previous articleHoe herken ik een echte review of een fake review ?
Next articleWelke boeken ik lees over geld verdienen op internet?