Moet ik belasting aangifte doen voor het geld dat ik verdien met internet?

0

Ja, iedere inwoner van Nederland is belastingplichtig. Over de opbrengsten van de activiteiten betaalt u inkomstenbelasting. In uw belastingaangifte vermeldt u de opbrengsten in principe als “winst uit onderneming”. Als het echter inkomsten uit freelancewerkzaamheden of bijverdiensten betreft, dan vermeldt u de opbrengsten in uw aangifte inkomstenbelasting als “resultaat uit overige werkzaamheden”. U hoeft uiteraard alleen het saldo van de inkomsten min de kosten aan te geven.

Een voorbeeld van de kosten zijn, de kosten voor het hosten, domeinregistratie, de internetverbinding, de kosten voor een smartphone.

Tabel Kosten voor de onderneming

Soort kosten Welk deel van de
kosten is aftrekbaar?
Werkruimte thuis 0%, met uitzonderingen
Voedsel, drank, genotmiddelen,
representatie, congressen,
seminars, studiereizen, e.d.*1
drempel € 4.400*2
Telefoonabonnement thuis 0%
Zakelijke telefoongesprekken thuis 100%
Algemene literatuur 0%
Vakliteratuur 100%
Werkkleding*3 100%
Kleding (geen werkkleding) 0%
Persoonlijke verzorging 0%
Aktetassen e.d. 100%
Apparatuur en instrumenten
die niet tot het
ondernemingsvermogen behoren
0%
Verhuiskosten beperkt
Huisvesting buiten de woonplaats beperkt
Geldboeten 0%
Auto van de zaak beperkt
Zakelijke kosten eigen auto beperkt
Vaartuigen voor
representatieve doeleinden
0%  

 

bron http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/zzp_ers/handboek_ondernemen

N.a.v een ingezonden vraag. https://verdiengeldopinternet.nl/vragen-over-geld-verdienen/

Previous articleWat is een (Instant) Authority Site ?
Next articleHoe gaat het met mijn verdiensten met deze website?