Of de nieuwe BV als rechtsvorm iets is voor een beginnende ondernemer?

0

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of in kort besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam. De vennootschap is besloten omdat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn, dit in tegenstelling tot de naamloze vennootschap waarvan de aandelen in beginsel vrij overdraagbaar zijn, bijvoorbeeld op de effectenbeurs. De beperkte overdraagbaarheid is geregeld in de wet, maar de statuten van de vennootschap kunnen dit besloten karakter versoepelen of aan strengere regels onderwerpen. Men spreekt van toetredingsregelingen of blokkeringsregelingen, al naargelang het gezichtspunt.

De besloten vennootschap houdt een register bij waaruit blijkt welke personen voor een bepaald aantal aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap deelnemen. Een ander belangrijk kenmerk, zowel in Nederland als in Belgiƫ, is de beperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders voor schulden van de besloten vennootschap.

Een BV is een rechtspersoon, alle bedrijfactiviteiten vinden plaats in naam van de BV. Als er iets fout gaat met het bedrijf, wordt jou prive vermogen niet aangesproken. Ik zelf heb gekozen voor de BV als ondernemingsvorm omdat ik prive en zaken gescheiden wil houden.

Per 1 oktober 2012 treden in werking de Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) en de Wet van 18 juni 2012 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht) .

Antwoord op: https://verdiengeldopinternet.nl/vragen-aan-verdiengeldopinternet-info-1/

 

Previous articleHoe kan je een goede affiliates herkennen en hoe weet je dat deze uitbetaald?
Next articleNieuwe vragen ontvangen