PageRank

0

PageRank is een methode om pagina’s op internet te ordenen naar belang. Het is ontwikkeld door de oprichters van Google Inc. (Larry Page en Sergey Brin) in 1998 toen zij nog actief waren op Stanford University. Stanford University heeft het patent op PageRank terwijl de naam een handelsmerk is van Google.

Een pagina krijgt een hogere PageRank als er meer links van andere pagina’s zijn waarbij het aantal links op die andere pagina’s en de PageRank van die andere pagina’s ook van belang zijn.Google claimt dat de term ‘Page’ als onderdeel van ‘PageRank’ refereert aan de achternaam van Google-medeoprichter en PageRank-bedenker Larry Page en niet aan het Engelse woord voor ‘pagina’. Er wordt verondersteld dat Google deze claim omtrent de oorsprong van de term ‘PageRank’ poneert om hun Intellectuele Eigendomsrecht rondom (met name doch niet noodzakelijkerwijs uitsluitend) het merk ‘PageRank’ te versterken in casu de situatie tijdens welke een juridische derdenpartij, bijvoorbeeld een concurrerende zoekmachine, de term ‘PageRank’ zelf zou willen gaan voeren.

Een hoge PageRank is een factor die meespeelt in de SERP (“Search engine results page”). Een hoge pagerank staat echter niet gelijk aan een goede SERP-positie. Voor deze laatste zijn gerelateerde links belangrijker.Met behulp van de Google Toolbar is het mogelijk om een (beperkte) indruk te krijgen van wat de PageRank van een willekeurige pagina is. Echter, deze Toolbar PageRank (TBPR) is een vereenvoudigde en ietwat misleidende weergave van de werkelijke PageRank per pagina. De Toolbar PageRank loopt van TBPR 0/10 (minst belangrijke niveau) tot en met TBPR 10/10 (meest belangrijke niveau). De Toolbar PageRank staat daarom niet gelijk aan de werkelijke PageRank-waarde per pagina. De Toolbar PageRank gebruikt een elfpunts-logaritmische schaal waarbij verondersteld wordt dat de werkelijke PageRank-score van een pagina met (bijvoorbeeld) een TBPR ad 7/10 in totaal 8-10x groter is dan die van een pagina met een TBPR ad 6/10.

PageRank-berekening

De PageRank van een bepaalde pagina A PR(A) kan worden opgevat als de waarschijnlijkheid dat een surfer op deze pagina terecht komt wanneer die surfer willekeurige hyperlinks aanklikt en af en toe een nieuwe pagina opvraagt. De PageRank is één van de parameters waarop het Google-zoekmodel is gebaseerd. Met het Google-zoekmodel wordt bedoeld: het technisch model dat ervoor zorgt dat zoekresultaten bij een bepaalde zoekterm (Engels: ‘search query’) van geïndexeerde en door Google als belangrijk veronderstelde pagina’s geordend worden naar importantie. PageRank is echter zeker niet de enige ‘search ranking factor’ in het Google-zoekmodel waardoor de volgorde van Google-zoekresultaten niet de facto overeenkomt met de (aflopende) PageRank-volgorde van relevante pagina’s uit die zoekresultaten.

Mathematisch

De pagina’s in het World Wide Web worden beschouwd als knopen in een gerichte graaf. Elke hyperlink van een pagina X naar pagina A is dan een boog in deze graaf van knoop X naar knoop A en kan worden opgevat als een “stem” van pagina X voor pagina A. Als er veel pagina’s naar A linken, wordt A “populairder”, d.w.z. stijgt de PageRank van A. Maar de PageRank van A hangt niet alleen af van het aantal “stemmen” (hyperlinks naar A), maar ook van de populariteit van de pagina’s die hun stem uitbrengen, dus van de PageRank van die pagina’s die naar A linken. De PageRank van pagina A wordt dan volgens het originele concept van Page en Brin.

Waarde Pagerank scores

De waarde van de Pagerank loopt van 0 tot 10. De waarde 0 krijgen beginnende websites en een Pagerank van 10 krijgt nagenoeg geen website. Een gemiddelde pagerank van een website is 2 of 3.

Uitleg m.b.t. de codes vind je hier.

Previous articleProject Verdien geld met Internet
Next articleNichemarkt