Wat is online passief inkomen?

0
Wat is online passief inkomen?
Wat is online passief inkomen?

Online passief inkomen verwijst naar inkomsten die worden gegenereerd via internetbronnen waarvoor na de initiële opstartinspanning minimale voortdurende inspanning vereist is. Het idee hierachter is dat, eenmaal opgezet, deze inkomstenbronnen geld kunnen blijven genereren zonder dat er constant werk aan hoeft te worden gedaan.

Wat is passief inkomen?

Om deze vraag te beantwoorden, vond ik het belangrijk om eerst grondig te onderzoeken wat passief inkomen precies betekent. De eerste definitie die ik tegenkwam, beschreef passief inkomen als een type inkomen waarvoor je geen voortdurend werk hoeft te leveren. Deze verklaring vond ik op verschillende websites, die echter niet altijd even duidelijk of betrouwbaar leken. Er werd onder andere gesuggereerd dat het bouwen van een website een vorm van passief inkomen zou kunnen genereren. De gedachte was dat als je honderd websites zou maken, je enige taken zouden bestaan uit het boeken van je vakantie en het doen van je belastingaangifte. Eén keer creëren en de rest zou op de automatische piloot verlopen.

Dit concept van passief inkomen lijkt vooral online bekendheid te hebben gekregen, hoewel de oorsprong ervan niet exact is te traceren. In tegenstelling hiermee is actief inkomen duidelijk: dit is inkomen waarvoor je arbeid moet verrichten.

Volgens Wikipedia is inkomen:

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen geniet, zoals loon, winst, dividend of rente.

Bij inkomen wordt meestal over geld gesproken, maar goederen of diensten kunnen ook deel uitmaken van het inkomen. Om het inkomen in dezelfde eenheid te kunnen uitdrukken (voor een vergelijking of een berekening), moet je de niet-geldelijke inkomsten omzetten in een geldwaarde.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten inkomens: primair, secundair en tertiair.

  • Het primaire inkomen wordt gedefinieerd zoals hierboven.
  • Het secundaire inkomen is het primaire inkomen minus directe belastingen en sociale premies, plus inkomensoverdrachten (inkomens waarvoor geen tegenprestatie wordt geleverd, zoals een uitkering).
  • Het tertiaire inkomen is het secundaire inkomen minus indirecte belastingen die de prijs verhogen (zoals btw), plus prijsverlagende subsidies.

Passief komen

Passief inkomen is een concept dat steeds meer aandacht krijgt, vooral in de context van financiële onafhankelijkheid en vroegtijdige pensionering. Passief inkomen is een soort inkomen dat men verdient met minimale dagelijkse inspanningen.

Een belangrijk kenmerk van passief inkomen is dat het doorgaans onregelmatig wordt ontvangen. Dit komt omdat het meestal wordt gegenereerd uit investeringen of ondernemingen waarbij je niet actief betrokken bent. Bijvoorbeeld, inkomsten uit huurwoningen, dividenden van beleggingen, royalties van intellectuele eigendom, of inkomsten uit affiliate marketing of advertenties op een website. Deze vormen van inkomen kunnen fluctueren op basis van marktcondities, verhuurbezetting, en andere variabelen.

De initiële inspanning die nodig is om passief inkomen te genereren, kan aanzienlijk zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opzetten van een succesvolle website, het schrijven van een boek of het kopen en voorbereiden van een huurwoning. Hoewel deze taken arbeidsintensief en tijdrovend kunnen zijn, zijn ze over het algemeen eenmalig of sporadisch van aard. Zodra deze inspanningen zijn geleverd, kan het inkomen met minimale verdere inspanning worden gegenereerd.

Het is belangrijk op te merken dat “passief” niet betekent dat er helemaal geen werk of inspanning nodig is. Het houdt in dat de verhouding tussen arbeid en inkomen sterk verschilt van traditionele banen. Met andere woorden, nadat het initiële werk is gedaan, is er meestal minder actieve betrokkenheid nodig om inkomsten te blijven genereren. Bijvoorbeeld, een verhuurder moet misschien af en toe een pand onderhouden of problemen met huurders oplossen, maar hoeft niet dagelijks te werken om huurinkomsten te verdienen.

Het is ook vermeldenswaard dat het genereren van passief inkomen een risico kan inhouden. Investeringen kunnen verliezen lijden, onroerend goed kan in waarde dalen of leegstaan, en websites of boeken kunnen niet zo winstgevend blijken als gehoopt. Zoals met alle financiële beslissingen, is het belangrijk om zorgvuldig onderzoek te doen en, indien mogelijk, professioneel advies in te winnen.

Maar bestaat passief komen echt voor een eigenaar van een website?

Om eerlijk te zijn, in zijn zuiverste vorm waarschijnlijk niet. Als je een website bouwt, moet je deze voortdurend onderhouden. Er zijn regelmatige updates die geïnstalleerd moeten worden om risico’s te voorkomen en om te blijven voldoen aan veranderende wetgeving.

Daarnaast blijft de concurrentie altijd actief en zal ze proberen je website(s) te overtreffen, hetzij door betere producten aan te bieden, hetzij door beter te presteren in zoekresultaten. Als internetondernemer moet je constant bezig zijn om alles draaiende te houden; niemand doet dit voor jou. Je kunt dus niet volledig passief zijn.

Daarom kan ik concluderen dat passief inkomen, in de striktste zin van het woord, in de praktijk niet echt bestaat voor een internetondernemer of freelancer. En zoals het oude gezegde luidt: “Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook.”