Passief inkomen

1

Ik krijg via email de volgende vraag, wat is mijn passief inkomen. Om deze vraag te beantwoorden moest ik eerst zelf uitzoeken wat het begrip passief inkomen betekend. De eerste beschrijving was dat het inkomen was, waarvoor je niets hoeft te doen. Deze begrippen kwam ik op allerlei “vage en betekenis loze” websites tegen. Je kon een website bouwen, die vervolgens een passief inkomen genereert. Als er 100 website zou creëren zou je alleen je vakantie moeten boeken en je belasting aangifte moeten doen. Eén keer creëren en de rest gaat op de automatische piloot.

De term passief inkomen is een online bedenksel, de bedenker ervan is niet aan te wijzen. De term actief inkomen, spreekt voor zich, hiervoor moet je arbeid verrichten.

Volgens Wikipedia is inkomen:

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen geniet, bijvoorbeeld loon, winst, dividend of rente.

Bij inkomen wordt veelal over geld gesproken – echter goederen of diensten kunnen ook tot het inkomen behoren. Teneinde het inkomen (voor een vergelijking of een berekening) in dezelfde eenheid te kunnen uitdrukken zal men de niet geldelijke inkomens in een geldswaarde dienen uit te drukken.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten inkomens: primair, secundair en tertiair.

• Het primair inkomen wordt gedefinieerd zoals hierboven.
• Het secundair inkomen is het primair inkomen minus directe belastingen en sociale premies, en vermeerderd met inkomensoverdrachten (inkomens waarvoor geen prestatie wordt geleverd, bijvoorbeeld een uitkering).
• Het tertiair inkomen is het secundair inkomen minus indirecte prijsverhogende belastingen (zoals btw), vermeerderd met prijs verlagende subsidies.

Passief komen

Ik heb de definitie van passief inkomen wat aangescherpt:

Een passief inkomen is een inkomen wat op onregelmatig basis wordt ontvangen. Waar vaak een eenmalige inspanning nodig is om het te creëren.

Maar bestaat passief komen echt voor een eigenaar van een website?

Om eerlijk te zijn niet. Als je een website bouwt moet je hem onderhouden. Er komen regelmatig updates die je moet installeren, anders loop je website risico’s en misschien voldoet deze dan niet meer aan de wetgeving.

De concurrentie zit nooit stil en zal proberen jou website(s) voorbij te streven, door een beter product te leveren of beter te presteren op de zoekresultaten.
Als internetondernemer ben je altijd bezig om het e.a. in stand te houden, niemand doet het voor je. Je kan passief zijn.

Ik kan dus stellen passief inkomen bestaat niet voor een internetondernemer of freelancer. O ja, als het te mooi is om waar te zijn, is het niet waar.

Previous articleTwitter acccount
Next articleHet is een uitdaging om een website hoger in Google te krijgen als de concurrentie hoog is

1 COMMENT

Comments are closed.