Vraag: Is Bonofa Cube7 een Piramide spel?

0
Vraag: Is Bonofa Cube7 een Piramide spel?
Vraag: Is Bonofa Cube7 een Piramide spel?

Een lezer stuurde mij een email met de vraag of “Bonofa Cube7” een Piramide spel is. Hij had zo zijn twijfels bij de hoge bedragen die Cube7 vroeg voor deelname als Partner. De Go-live  van Bonofa Cube7 is verschillende keren uitgesteld. Een deelname aan Cube7 kost voor een eenvoudig pakket €350 euro en het meest uitgebreide pakket €2500. Je kan geld verdienen door het aanbrengen van leden, hiervoor krijg je een zeer grote bonus. Uit de inleg van de nieuwe leden, wordt de commissie betaald, waardoor in feite, te weinig kapitaal de onderneming in stroomt. Dit is zeer zorgelijk!

Promotie van Bonofa

Personen die Bonofa promoten geven aan, dat het bedrijf de toekomst is en er veel “passief” geld mee kan worden verdiend.

Bonafa Cube7 is nagenoeg niet bekend in de media. Echter In de Daily Mirror staat een verontrustend artikel over Bonafa Cube7. (E-firm Bonofa trapped in a virtual reality http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/e-firm-bonofa-trapped-virtual-reality-2307438) Een citaat uit dit artikel, moet voor de investeerders, een bron van zorgen zijn:

“Meanwhile there’s a worrying update for investors on the Bonofa website saying that “we cannot guarantee the stability of our system”, whatever that means.”

Om verder deze vraag  goed te kunnen beantwoorden, zal ik eerst de definitie en kenmerken van een piramide spel of Ponzischema weergeven.

Een piramide spel is gebaseerd op een MLM structuur.

Multi-level marketing (MLM), ook wel bekend als netwerkmarketing, relatiemarketing of teammarketing is een zakenmodel waarbij diensten of producten verkocht worden door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs, die ook wel (verkoop)consultants genoemd worden. Vaak gaat de gelaagde structuur gepaard met vooraf gestelde niveaus of levels, met vooraf gestelde kwantumkortingen. Het niveau wordt bepaald door de grootte van de gerealiseerde omzet. De omzet van een individuele vertegenwoordiger kan groeien door meer te verkopen aan eindgebruikers, of door meer wederverkopers aan zich te binden. Doordat deze wederverkopers op hun beurt ook weer wederverkopers aan zich kunnen binden ontstaat een gelaagd netwerk. Deze netwerksystemen kunnen in meerdere vormen worden toegepast door een fabrikant of leverancier. Zo zijn er unilevel-, binaire, single-level- en matrixsystemen.

Investering en beloning

De distributeurs of consultants betalen bij de meeste moederbedrijven inschrijfgeld, vaak in de vorm van de aankoop van een beginnerspakket, een hoeveelheid producten voor eigen gebruik. Jaarlijks wordt er meestal nog een verlengingsbijdrage betaald, waardoor inactieve deelnemers administratief uit het netwerk kunnen worden verwijderd. Verder kopen de distributeurs voor eigen rekening promotiemateriaal zoals folders, demonstratiemateriaal, advertentiemiddelen. Cursussen die verzorgd worden door de moederbedrijven zijn meestal kosteloos.

Beloning vindt plaats op provisiebasis of door middel van bonussen bij verkoop. Doordat verkoop aan eindgebruikers of kleinere wederverkopers voor een hoger bedrag geschiedt dan de eigen inkoopprijs, kan de distributeur een marge realiseren. Soms worden distributeurs ook direct beloond voor werving van nieuwe distributeurs, maar doorgaans zal er slechts beloning volgen doordat de nieuwe distributeur meer verkoop genereert.

Piramide Spel

De inleg varieert veelal van enkele honderden tot duizenden euro’s. De inleg van degenen die worden geworven, komt toe aan degenen die boven hen in de piramide staan. Om ook een deel van de inleg van anderen te krijgen, moet men hoog in de piramide staan en dus reeds een groot aantal deelnemers ‘onder’ zich hebben. De verleiding om mee te doen is groot, omdat winsten van tienduizenden tot honderdduizenden euro’s worden voorgespiegeld.

Een op het piramidespel lijkende constructie is de ponzifraude. Deze handelwijze is genoemd naar Charles Ponzi, een Amerikaanse gelukszoeker van Italiaanse afkomst. Bij dit ‘spel’ worden hoge rendementen voorgespiegeld over de inleg van de deelnemers. Vaak wordt beweerd dat men een revolutionaire beleggingsmethode heeft gevonden. Omdat de beloofde rendementen aanvankelijk daadwerkelijk worden uitgekeerd ontstaat veel mond-tot-mondreclame, waardoor meer deelnemers een inleg plaatsen. De uitkeringen worden echter grotendeels betaald uit de inleg van nieuwe deelnemers. Daardoor wordt het voor belegging beschikbare vermogen aangetast, zodat de problemen steeds groter worden.

Kenmerken piramide spel of Ponzischema

Maskering

Om te maskeren dat het om een piramidespel gaat, is het piramidespel vaak om een andere activiteit heen georganiseerd, bijvoorbeeld:

Men wordt lid van een ’travel club’ die kortingen op reizen geeft;

Men levert bepaalde diensten, als het afsluiten van verzekeringen;

Men verkoopt een zogenaamd beleggingsproduct dat een hoog rendement op zou leveren;

Men verkoopt goedkope telefoonabonnementen;

Men verkoopt participaties in appartementen in vakantiegebieden (time-sharingappartement);

Men verkoopt alledaagse producten.

Vaak is de grens tussen piramidespel en legale MLM-onderneming erg moeilijk te trekken. Piramidespelen vertonen echter een aantal kenmerken:

Men doet geheimzinnig over het product of de formule tot men daadwerkelijk als deelnemer toetreedt. Men geeft telefonisch geen enkele informatie: men moet eerst naar een bijeenkomst komen;

Bijeenkomsten worden bewaakt en men kan slechts op deze besloten bijeenkomsten inschrijven;

Werving nieuwe slachtoffers

Men legt sterke nadruk op het werven van nieuwe deelnemers;

Wie deelneemt wordt opgehemeld, wie weigert wordt als loser bestempeld. Bovendien wordt de deelnemers niet de tijd gegeven om over de beslissing na te denken. Er wordt dus op bijeenkomsten gebruikgemaakt van psychologische druk;

De inleg moet direct of vrijwel direct (binnen een dag) betaald worden. Betaling vindt vaak contant plaats.

De beste herkenning van een piramidespel is dat het inleggeld méér dan 50 euro is. Werving vond en vindt vaak plaats onder mensen met weinig levens- en financiële ervaring. Veel piramidespelen richten zich daarom op jongeren en studenten, die worden overgehaald leningen aan te gaan om de inleg te bekostigen. Het is ook voorgekomen dat medewerkers van het piramidespel met de jongeren meegingen naar de bank om daar een smoes te vertellen aan de medewerkers om de lening los te krijgen. Maar ook voormalige communistische landen vormden een walhalla voor organisatoren van piramidespelen. Daar was weinig ervaring met deze uitwas van het kapitalisme en er was weinig controle.

Conclusie

Bonofa Cube7 is gebaseerd op een MLM structuur. Tot nu, is er geen product van Bonofa, wat vertrouwen geeft, voor de toekomst. De bedragen die Bonofa vraagt als investering zijn fors en met een groot deel van de inleg, worden commissies betaald, waardoor dit geld stroomt niet de onderneming instroomt. Dit is een belangrijk kenmerk van een Ponzi.

Het gezegde wat nog steeds opgaat is: Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het niet waar.

Mijn mening t.a.v. Bonofa Cube7 is: Het is te mooi om waar te zijn en het is zeer onverstandig, om hierin geld te investeren!