Waarom ik niet zomaar foto’s en plaatjes op mijn website plaats?

0

Artikel 1 van de Auteurswet definieert ‘auteursrecht’ sinds 1912 als volgt:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Volgens de Hoge Raad in het arrest Van Dale/Romme is elk originele schepping waarin het stempel van de maker te herkennen is een auteursrechtelijk beschermd werk.

Ik haal mijn achtergronden e.d altijd uit het publieke domein, d.w.z. deze zijn vrij van copyrights of tewel auteursrecht. Dit voorkomt dat je wordt aangesproken op copyrights.

Een goede bron voor cliparts is bijvoorbeeld:

 Dit is een antwoord op een vraag uit : https://verdiengeldopinternet.nl/vragen-aan-verdiengeldopinternet-info-1/

Previous articleHoe ik mijn administratie bij hou, van mijn websites, inkomsten en kosten?
Next articleWelk programma ik gebruik voor het maken van een banner?