Tradevision365 review en ervaringen: Dit is oplichting!

1
Tradevision365 review en ervaringen: Dit is oplichting!
Tradevision365 review en ervaringen: Dit is oplichting!

Tradevision365 maakt gebruik van misleidende reclame op Facebook, waarbij ze afbeeldingen van bekende Nederlanders en logo’s van gerenommeerde nieuwsbronnen zoals het AD gebruiken om nepnieuws te verspreiden over geld verdienen. Het is van groot belang om te benadrukken dat dit soort praktijken als fraude en oplichting moeten worden beschouwd, en we moeten waakzaam zijn om dergelijke oplichterij te vermijden.

Tradevision365 is een oplichting!

Tradevision365 is een niet-gereguleerde makelaar. Op hun website ontbreekt elke vorm van regelgevende informatie. De waarheid is dat Tradevision365 niet onder geldige regelgeving valt van enige toezichthouders voor forexhandel. De gelden van investeerders bij deze makelaar zijn niet veilig en kunnen niet worden beschermd door enige wetgeving. Het is daarom een oplichting. Het is van het grootste belang voor potentiële investeerders om op hun hoede te zijn voor niet-gereguleerde entiteiten en alleen te handelen met makelaars die onder de juiste regelgeving vallen om de veiligheid van hun investeringen te waarborgen.

Nepnieuws

Het nepnieuws dat wordt verspreid, is bijzonder verontrustend. Het beweert dat een Nederlandse bank Chantal .. heeft aangeklaagd vanwege opmerkingen die ze tijdens een live tv-programma heeft gemaakt. Dit verhaal is echter volledig verzonnen en bedoeld om mensen te misleiden. Er is geen enkele geloofwaardige bron die deze bewering ondersteunt, en het is belangrijk om geen geloof te hechten aan dergelijke valse informatie.

Het nepnieuws gaat verder met het tonen van een gesprek tussen Chantal en Arjen in een televisieprogramma, waarbij Chantal beweert dat ze snel rijk kan worden met behulp van het “Immediate Eurax Pro” platform. Ze beweert zelfs dat ze bereid is om 20.000 euro te betalen om de vermelding van dit platform te verwijderen. Dit is duidelijk een deel van de misleidende reclamecampagne die Tradevision365 voert.

Misbruik van beroemdheden en nieuwslogo's voor nepnieuws en misleiding is verontrustend en onaanvaardbaar.
Misbruik van beroemdheden en nieuwslogo’s voor nepnieuws en misleiding is verontrustend en onaanvaardbaar.

Facebook doet te weinig

Het is ronduit schandalig dat Facebook, of zoals ze tegenwoordig genoemd worden, META, herhaaldelijk verzuimt om doortastend op te treden tegen misleidende advertenties van dit kaliber. Deze advertenties, die regelmatig terugkeren, maken schaamteloos gebruik van valse claims en misleidende informatie, vaak met behulp van gerespecteerde krantenlogo’s. Het is frappant dat Facebook er niet in slaagt om hun algoritme aan te passen om deze frauduleuze advertenties te detecteren en te verwijderen.

Wat nog absurder is, is dat Facebook’s algoritme schijnbaar wel scherp reageert op beelden van naaktheid, waarbij gebruikers snel een ban krijgen. Dus, het platform heeft wel de technische mogelijkheid om content te filteren, maar lijkt te kiezen waar ze hun aandacht aan besteden op basis van hun financieel gewin.

Laten we de zaken helder zien: Facebook verdient gigantische sommen geld aan advertenties, en het lijkt erop dat ze bereid zijn om hun integriteit en gebruikerservaring op te offeren ten gunste van hun winst. Dit is niets minder dan een schandelijke verwaarlozing van de veiligheid en het vertrouwen van hun gebruikers. Het is hoog tijd dat Facebook/META hun verantwoordelijkheid neemt en serieus werk maakt van het aanpakken van deze misleidende advertenties, in plaats van er gewoon geld aan te blijven verdienen.

Facebook schiet tekort bij het verwijderen van dergelijke advertenties.
Facebook schiet tekort bij het verwijderen van dergelijke advertenties.

Slachtoffers worden niet geholpen

Het misbruik van de identiteit van mensen is een verontrustend en groeiend probleem dat niet lijkt te stoppen. Dit heeft ernstige gevolgen voor de slachtoffers, aangezien ze vaak worden benaderd door anderen, vaak op onplezierige wijze, vanwege het gedrag van de misbruikers. Een groot deel van dit misbruik vindt plaats op platforms zoals Facebook, waar adverteerders vaak gebruik maken van valse identiteiten om mensen te misleiden.

Het is schokkend dat Facebook weigert om de namen van deze adverteerders vrij te geven, waardoor ze vrijwel straffeloos kunnen doorgaan met hun bedrieglijke praktijken. Dit wordt vaak gerechtvaardigd onder het mom van privacywetgeving, maar het lijkt erop dat de rechten en bescherming van degenen van wie de identiteit is misbruikt, over het hoofd worden gezien.

Het is essentieel om de vraag te stellen of mensen van wie de identiteit is misbruikt geen rechten hebben of dat dit allemaal draait om geldelijk gewin. Het lijkt erop dat er een dringende behoefte is aan strengere regelgeving en handhaving om dergelijke misstanden aan te pakken en te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van identiteitsmisbruik. Het is van groot belang dat zowel platforms als wetgevers deze kwestie serieus nemen en stappen ondernemen om de privacy van individuen te beschermen en de verantwoordelijkheid van adverteerders te vergroten, zodat misbruik van identiteit niet langer ongestraft kan plaatsvinden.

De misleiding van mensen

Mensen worden verleid door misleidende advertenties die beloven snel rijk te worden met minimale inspanning. Deze advertenties gebruiken vaak beroemde namen en bekende logo’s om vertrouwen te wekken. De drempel om in te stappen lijkt laag, met een minimale investering van 250 euro, maar wat volgt is vaak een ontnuchterende reis.

Het Verlies van Privacy

Om toegang te krijgen tot dit ‘wonderbaarlijke’ programma, moeten mensen hun telefoonnummer opgeven. Dit is de eerste stap in de glijdende helling naar een web van bedrog. Zodra hun contactgegevens zijn vastgelegd, begint het bombardement van telefoontjes van accountmanagers die agressief proberen meer geld uit de slachtoffers te persen.

De Manipulatieve Overreding

De accountmanagers zijn getraind in manipulatieve technieken om de kwetsbaarheden van mensen uit te buiten. Ze maken gebruik van psychologische trucs om slachtoffers te overtuigen om meer geld te storten. Ze beloven enorme winsten en benadrukken de urgentie van de beslissing. Het doel is om slachtoffers zo ver te krijgen dat ze hun spaargeld investeren in iets dat te mooi lijkt om waar te zijn.

De Desillusie

Naarmate de slachtoffers meer geld storten, beginnen ze te beseffen dat de beloofde winsten niet materialiseren. In plaats daarvan zien ze hun investeringen verdwijnen in een zwart gat van oplichterij. Sommige mensen verliezen uiteindelijk enorme bedragen, zoals 10.000 euro of meer, en bevinden zich in een financiële crisis.

De Onontkoombare Waarheid

Het wordt steeds duidelijker dat Immediate Eurax Pro of Tradevision365 een frauduleus schema is dat draait om het afhandig maken van geld van nietsvermoedende mensen. Slachtoffers worden geconfronteerd met de harde realiteit dat ze zijn bedrogen door manipulatieve criminelen die enkel uit zijn op hun geld.

Een Laatste Waarschuwing

Het is van cruciaal belang om de waarschuwingssignalen van dergelijke oplichting te herkennen en nooit in de val te trappen van beloften die te mooi lijken om waar te zijn. Het is niet alleen een financiële kwestie, maar ook een kwestie van persoonlijke integriteit en privacy.

In deze schimmige wereld moeten mensen waakzaam blijven en op hun hoede zijn voor dergelijke oplichtingspraktijken. Het is een trieste realiteit dat er individuen en organisaties zijn die bereid zijn om anderen uit te buiten voor eigen gewin, maar door bewustwording en voorzichtigheid kunnen we onszelf beschermen tegen deze duistere valstrikken.

Conclusie

Het is essentieel om de schrijnende realiteit onder ogen te zien: Tradevision365 maakt gebruik van misleidende reclame op Facebook door afbeeldingen van bekende Nederlanders en gerespecteerde nieuwslogo’s te misbruiken om nepnieuws te verspreiden over snel geld verdienen. Dit is niets minder dan fraude en oplichting, en het is van cruciaal belang dat we deze praktijken als zodanig herkennen en veroordelen.

Tradevision365 is een niet-gereguleerde makelaar, wat betekent dat de investeringsfondsen van hun klanten niet worden beschermd door enige wetgeving. Dit brengt de financiële veiligheid van investeerders in gevaar, en het is belangrijk om te begrijpen dat dit een oplichting is die vermeden moet worden.

Het verspreiden van nepnieuws, met name door het gebruik van bekende namen en logo’s, is verontrustend en onacceptabel. Het schept verwarring en leidt mensen op een dwaalspoor. Facebook, of META, doet te weinig om dergelijke advertenties te verwijderen en lijkt hun algoritme niet aan te passen om deze frauduleuze praktijken effectief te bestrijden. Dit roept serieuze vragen op over de integriteit van het platform en hun prioriteiten.

Het misbruik van de identiteit van mensen blijft doorgaan, en slachtoffers worden vaak geconfronteerd met onaangename situaties als gevolg van deze praktijken. Facebook lijkt niet bereid om de namen van adverteerders vrij te geven, waardoor zij ongestraft kunnen doorgaan met hun bedrieglijke gedrag. Dit roept vragen op over de bescherming van de rechten van slachtoffers.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here