Nichemarkt

1
Salesperson selling cars at dealership
Een nichemarkt, vaak ook aangeduid met alleen het woord niche, is een specifiek, vaak klein, afgebakend en bewerkbaar deel van een markt.

Een nichemarkt, vaak ook aangeduid met alleen het woord niche, is een specifiek, vaak klein, afgebakend en bewerkbaar deel van een markt.

Nichemarkten kennen minder concurrentie dan de hoofdmarkt; sommige nichemarkten kennen zelfs maar één aanbieder. De term niche komt oorspronkelijk uit de ecologie en refereert aan een specifiek leefgebied van een organisme. Een onderneming die zich richt op een nichemarkt levert een goed dat of dienst die niet door de partijen in de hoofdmarkt worden aangeboden. Een nichemarkt ontwikkelt zich doorgaans uit een reeds bestaande markt waarbinnen niet aan elke vorm van vraag tegemoetgekomen wordt door middel van passend aanbod.

Grote aanbieders

Nichemarkten worden soms bediend door grote spelers op de hoofdmarkt en soms door kleine gespecialiseerde bedrijfjes.

Er kunnen meerdere redenen zijn voor grote marktpartijen om zich niet bezig te houden met nichemarken:

Onbekendheid: Vaak zijn grote aanbieders zich niet bewust van het bestaan van de niche.
Incompetentie: Sommige niches vereisen specifieke kennis of vaardigheden. Het proces om mensen te werven die deze specifieke vaardigheden hebben weegt voor grote marktspelers vaak niet op tegen de te verwachten omzet in de nichemarkt.
Imagoredenen: Als de nichemarkt een controversieel product betreft loopt de aanbieder het risico imagoschade op te lopen. Deze imagoschade kan zo groot zijn dat de omzettoename in de nichemarkt niet opweegt tegen het omzetverlies in de mainstreammarkt.

De sleutel tot succes in het verkrijgen van een niche is om een nichemarkt te vinden waar de klanten ondanks hun specifieke kenmerken toch benaderbaar zijn (eventueel met behulp van innovatieve marketingstrategieën) en die nog niet door een gevestigde aanbieder geclaimd wordt.

Marketing in en voor nichemarkten

Niche-marketing is het proces van het vinden en bedienen van kleine, maar potentieel winstgevende marktsegmenten. Hiervoor zullen doorgaans specifieke producten en diensten ontworpen worden. Voor grote bedrijven zijn deze marktsegmenten doorgaans te klein om ze succesvol te kunnen ontwikkelen omdat er niet of slechts zeer beperkt schaalvoordelen te behalen zijn. Niche-marketeers zijn vaak afhankelijk van een hoge loyaliteit binnen hun markt om een winstgevend verkoopvolume te realiseren.

Niche-marketing voor een webmaster

Niche-marketing is voor een webmaster zeer belangrijk, omdat hij of zij hier een markt voor zijn websites kan vinden. Andere segmenten van de markt worden beheerst door grote spelers. Dit betekent dat je het e.a. moet gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld sigarenbandjes verzamelen is een voorbeeld van een niche. Als er weinig spelers actief zijn binnen deze niche is het intressant om hier een website over te beginnen.

Het heeft echter geen zin om een website te starten als hem niet kwalitatief kan vullen met informatie. Vaak zie je dat websites worden gekopieerd of dat er websites ontstaan met volstrekte onzin. Dit werkt niet op internet!

Previous articlePageRank
Next articleVandaag bezig geweest met SEO onderhoud van mijn website

1 COMMENT

Comments are closed.