Maskering piramidespel

0
Maskering piramidespel
Maskering piramidespel

Om te maskeren dat het om een piramidespel gaat, is het piramidespel vaak om een andere activiteit heen georganiseerd, bijvoorbeeld:

 • Men wordt lid van een ’travel club’ die kortingen op reizen geeft;
 • Men levert bepaalde diensten, als het afsluiten van verzekeringen;
 • Men verkoopt een zogenaamd beleggingsproduct dat een hoog rendement op zou leveren;
 • Men verkoopt goedkope telefoonabonnementen;
 • Men verkoopt participaties in appartementen in vakantiegebieden (time-sharing appartement);
 • Men verkoopt alledaagse producten.

Die producten of diensten vormen echter niet de hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit bestaat uit het werven van nieuwe deelnemers, die een hoge inleg moeten betalen om mee te mogen doen. Deze methode wordt Multi Level Marketing of MLM genoemd. MLM hoeft echter niet altijd te dienen als maskering van een illegaal piramidespel: het is op zichzelf een legale activiteit, zolang de nadruk maar op de verkoop van een product ligt. Voorbeelden van MLM-organisaties zijn de Cobra Group, ACN (telefonie), Amway (huishoudelijke artikelen), Oriflame (cosmetica) en Tupperware. In het geval van ACN is er in enkele landen (onder andere Australië, Finland en België) reeds (gerechtelijk) aangetoond dat het om piramide-achtige constructies gaat en zijn er restricties opgelegd.

Kenmerken

Vaak is de grens tussen piramidespel en legale MLM-onderneming erg moeilijk te trekken. Piramidespelen vertonen echter een aantal kenmerken:

 • Men doet geheimzinnig over het product of de formule tot men daadwerkelijk als deelnemer toetreedt. Men geeft telefonisch geen enkele informatie: men moet eerst naar een bijeenkomst komen;
 • Op uit de school klappen staan represailles en soms vindt ook intimidatie plaats;
 • Bijeenkomsten worden bewaakt en men kan slechts op deze besloten bijeenkomsten inschrijven;
 • Men legt sterke nadruk op het werven van nieuwe deelnemers;
 • Wie deelneemt wordt opgehemeld, wie weigert wordt als loser bestempeld. Bovendien wordt de deelnemers niet de tijd gegeven om over de beslissing na te denken. Er wordt dus op bijeenkomsten gebruikgemaakt van psychologische druk;
 • De inleg moet direct of vrijwel direct (binnen een dag) betaald worden. Betaling vindt vaak contant plaats.

De beste herkenning van een piramidespel is dat het inleggeld méér dan 50 euro is. Werving vond en vindt vaak plaats onder mensen met weinig levens- en financiële ervaring. Veel piramidespelen richten zich daarom op jongeren en studenten, die worden overgehaald leningen aan te gaan om de inleg te bekostigen. Het is ook voorgekomen dat medewerkers van het piramidespel met de jongeren meegingen naar de bank om daar een smoes te vertellen aan de medewerkers om de lening los te krijgen. Maar ook voormalige communistische landen vormden een walhalla voor organisatoren van piramidespelen. Daar was weinig ervaring met deze uitwas van het kapitalisme en er was weinig controle.